PUBLICATIONS

Oldrich Andrysek

 

 

 

GUESTBOOK

 


Search this site
Search WWW

 

Snapshots from Victory day in Chisinau Moldova. For more click on the photo.

 

 

Counter

967846

 

Last updated on:

27-Jun-2011

 

 

 

For medals and orders see pull-downs menus above or left navigation menu

DREPTURILE OMULUI
IN REPUBLICA MOLDOVA

(Human Rights in the Republic of Moldova), Garuda-art, Law Centre, Chisinau, 1998 (in Romanian)

 

ARGUMENT "

In ultimii ani Republica Moldova a intreprins mai multe masuri importante pentru transformarea sa si s a implicat intr un proces complex de schimbari sociale, economice si politice.

Separarea puterilor, elernentul cheie in orice proces de democratizare, si detasarea de conceptele legale sovietice a fost obtinuta intr o perioada de timp relativ scurta. Ministrii succesivi, pe doi din care, E.S. Alexei Barbaneagra si Ion Paduraru, am avut distincta onoare de a i cunoaste in calitatea mea de Reprezentant al Inallului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati in Moldova, au avut intelepciunea de a reorganiza sistemul judiciar. Aceasta initiativa este astazi urmata de Doamna Ministru Valeria Sterbet si daca am analiza Republica Moldova din punct de vedere formal si practic, ea a avansat evident aderind la majoritatea tratatelor intemationale care garanteaza drepturile omului. Cu toate ca domeniul azilului nu este reglementat pe deplin si inca multe lucruri sunt nerealizate in alte sfere, incluzand domeniul vietii sociale si economice, faptul ca Constitutia garanteaza prioritatea tratatelor internationale privind drepturile omului asupra legislatiei nationale dovedeste angajamentul Moldovei de a respecta standardele intemationale.

Incepand cu anul 1997, ICNUR a initiat programe de asistenta nu numai pentru cetatenii Moldovei drepturile carora au fost incalcate in timpul conflictului din 1992, dar si pentru sustinerea Guvernului in gasirea solutiilor problemei extinderii protectiei internationale asupra persoanelor care isi parasesc tara de origine din cauza persecutarii.

Cu toate ca Moldova nu este parte a Conventiei din 1951 cu privire la Statutul Refugiatilor si Protocolul din 1967, suprematia legii si respectarea obligatiilor internationale pe care Moldova si le a asumat sunt garantii eficiente contra incalcarii drepturilor acestui grup specific de straini. Eschivarea de responsabilitate in acest domeniu nu numai ar incalca drepturile indivizilor in cauza, dar, de asemenea, va atrage raspunderea statului. In termeni generali, nerespectarea regulii primordiale a azilului, anume celei de nereturnare (de a nu fi returnat la frontiera unde individul ar fi expus tratamentului degradant si inuman, torturii sau pedepsei si altor motive in baza Conventiei din 1951), ar submina direct valorile care constituie baza unei societati democratice. Deci, daca drepturile constitutionale declarate de Republica Moldova necesita a fi respectate, inclusiv dreptul la azil, trebuie de atras atentia nu numai asupra normelor materiale si traditionale, dar si asupra hotararilor autoritatilor internationale imputernicite de a judeca cererile indivizilor care nu se bucura de protectie intemationala in jurisdictiile lor respective. Multe dintre prevederile curente ale legii moldovenesti existente, de exemplu cele care ii protejeaza pc toti (nu doar pe cetateni) de la privarea ilegala a libertatii, trebuie sa fie aplicate cu sarguinta. Aceasta prevedere, ca si multe alte prevederi existente, sunt astfel aplicabile refugiatilor si solicitantilor de azil, neluand in consideratie faptul ca nu exista o lege specifica ce ar reglementa statutul lor si care la moment cad sub incidenta Oficiului Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (ICNUR).

Solicitantii de azil si refugiatii, spre surprinderea avocatilor locali, incluzand uneori judecatori si procurori, se bucura de drepturi identice celor acordate cetatenilor Moldovei.

Unul din drepturile constitutionale (Constitutia Republicii Moldova, al. 2, art. 19 citit in legatura cu art. 4) care a fost instituit in acest scop dreptul la azil inca nu a fost completat cu un mecanisrn de implementare. Dreptul unei persoane persecutate de a i fi acordata protectia din motive de "rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie politica, proprietate personala sau origine sociala" sau orice alt motiv relevant este totusi prevazut. Din acest punct de vedere, va fi foarte important pentru Moldova de a. crea o infrastructura corespunzatoare care va trebui sd fie sustinuta de eforturile neinduplecate de a crea o cultura a drepturilor omului, de a schimba perceptiile si in unele cazuri chiar mentalitatile o noua dimensiune a gandirii juridice a comunitatii.

In acest scop, este in primul rand necesar de a poseda o informatie concreta si adecvats bazats pe standardele existente. Volumul de fata este o incercare de a face acest lucru, de a sustine proiectul publicarii unei culegeri a deciziilor cheie in domeniu si aducerii lor in atentia cititorului in limba sa materna. Deoarece jurisprudenta se dezvolta continuu, noi speram ca si viitoarea jurisprudenta internationala (decizii, precedentul juridic, rapoartele institutiilor internationale) isi va gasi calea spre traducatori si, in sfarsit, cstre cei ce au nevoie de ea pentru a lua decizii corecte la nivel national.

Conventia Europeana pentru Protectia Drepturilor Omulul si Libertatilor Fundamentale din 1950 a creat structuri elaborate care permit controlul international asupra respectarii drepturilor, mecanisme ce unesc practica legala si asigura suprematia prevederilor Conventiei asupra legislatiei nationale. Cazurile refugiatilor sau strainilor invocand incalcari din partea celor ce au semnat numeroase articole ale Conventiei Europene si ale Conventiilor Natiunilor Unite, constituie precedente de o importanta considerabila care au rasunat in multe din jurisdictiile nationale.

Individul a carui demnitate trebuie respectata in conformitate cu prevederile DUDO s a incredintat in respectarea drepturilor sale in acei 50 de ani de la ziua proclamarii ei. Conform DUDO, fiecare din noi poate solicita protectie din partea institutiilor si autoritatilor internationale in orice tara europeana si in alte tari. Dupa secole de multiple forme de conducere unde suveranul avea libertatea de a decide conform vointei sale, respectarea si protectia drepturilor omului bazata pe standarde clare au devenit piatra de temelie a unui stat prosper modern.

Acest volum se concentreaza asupra jurisprudentei privitor la cei ce solicita protectie internationala si atrag activitatea organelor relevante stabilite de Conventia Europeana pentru Protectia Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale si tratatele Natiunilor Unite. Este prima publicatie de acest gen in Republica Moldova, dar suntem constienti de faptul ca ea completeaza lucrari anterioare, ca, de exernplu, culegerea recent emisa in limba romana "Decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului" (publicata la Iasi, Polirom, 2000). In acelasi timp cititorul va observa o sfera mai ingusta a cazurilor, i. e. jurisprudenta relevanta solicitantilor de azil si refugiatilor.

Importanta volumului in cauza "Jurisprudenta institutiilor internationale de drept in problematica refugiatilor" publicata multamita eforturilor Centrului de Drept al Avocatilor, ca un instrument de lucru pentru specialistii in drept, dintre care nu toti cunosc limba engleza si franceza, este evidenta. Aceasta culegere este destinata a servi practicienii ca o referinta accesibila pentru largirea orizontului, unificarea gandirii juridice contemporane, si va fi distribuita atat in Moldova cat si in Romania. Permiteti mi sa va reamintesc la acest moment contribuaia Oficiilor ICNUR in Moldova si Romania, mentionand Consilierii Juridici Nationali, bunii mei colegi din ICNUR domnii lgor Ciobanu si Mihai Delcea, fara care rezultatul final ar fi fost mult mai greu de realizat.

In incheiere, in timp ce suntem constienti ca aceasta carte va deveni un instrument folositor in mainile specialistilor carora le uram sa o interpreteze intelept si just, ea este de asemenea dedicata celei de a 50 a aniversare a ICNUR si milioanelor de refuglati care depind de asisienta internalionala.

Oldrich Andrysek ,
reprezentant ICNUR Moldova.

TABLA DE MATERII

ARGUMENT................. 4

Petru LUCINSCHI. CATRE CITITORI.................7

Igor Tudor CIOBANU. APARITIA SI EVOLUTIA ISTORICA A PROTECTIEI DRE-PTURILOR OMULUI ................. 123

Victor VOLCINSCHI. ECRI - EXPONENT AL COMBATERII RASISMULUI SI INTO-LERANTEI IN EUROPA................. 137

Alexei BARBANEAGRA. UNELE PROBLEME DIN DOMENIUL PROTECTIEI DRE-PTURILOR SI LIBERTATILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI................. 147

PRIMA PARTE

Dumitru DIACOV. ROLUL PRIORITAR AL PARLAMENTULUI INTR-UN STAT DEMOCRATIC................. 9

Pavel BARBALAT. ASIGURAREA PRINCIPIULUI RESPECTARII DREPTURILOR SI LIBERTATILOR OMULUI .................17

Olclrich ANDRYSEK. SISTEMUL INTERNATIONAL DE PROTECTIE A REFUGIATI-LOR SI A PERSOANELOR CARE SE AFLA IN SITUATII SIMILARE ACESTORA SI RO-LUL ICNUR ................. 29

Ion PADURARU. TEZELE UNUI EVENTUAL DISCURS................. 39

Karin KRCHNAK, Anne E O'MALLEY. PROPASIREA STATULUI DE DREPT SI A iNSTITUTIILOR DEMOCRYTICE CARE STAU LA BAZA IMPLEMENTARII DECLARATIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI DIN 1948 .................41

Nicolae TABACARU. MOLDOVA. DREPTURI SI LIBERTATI ................. 43

Lily CALANCEA. DREPTURILE OMULUI - O PIATRA UNGHIULARA PENTRU O
NOUA EUROPA.................45

Vladimir GURITENCO. ORGANIZATIA INTERNATIONALA A MUNCII - GARAN-TUL NOMINATIV AL ASIGURARII DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ................. 61

John M. EVANS. PROBLEMA DREPTURILOR OMULUI IN UNITATILE SEPARATISTE NERECUNOSCUTE.................65

Alexei POTANGA. DE LA INTERVENTII RAZLETE - PANA LA INSTITUTII INTERNATIONALE SI NATIONALE DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI .................69

Stefan Carlos TOMA. UNICEF - LUMEA VAZUTA PRIN PRISMA DREPTURILOR COPIILOR .................77

Gheorghe AMIHALACHIOAIE. CINE-AR FI CREZUT.................85

Stefan URATU. DREPTURI CIVILE SI POLITICE APARATE DE COMITETUL HELSINKI.................S9

Constantin RUSNAC. DREPTURILE OMULUI IN VIZIUNEA UNESCO.................93

Andrei GALBEN. ETICA INTERNATIONALA IN RELATIILE CU PUBLICUL ................. 97

Boris NEGRU. DREPTURILE SI LIBERTATILE OMULUI: REALIZARI,
PERSPECTIVE.................107

PARTEA A DOUA

INSTRUMENTE INTERNATIONALE SI REGIONALE

DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI, adoptata la New York la 10 decembrie 1948................. 159

CONVENTIA EUROPEANA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI SI A LIBERTATILOR FUNDAMENTALE, amendata prin protocoalele nr. 3, 5, 8, si 11 ................. 165

PRIMUL PROTOCOL ADITIONAL LA CONVENTIE ................. 180

PROTOCOLUL Nr. 2 atribuind Curtii Europene a Drepturilor Omului competenta de a da avize consultative................. 182

PROTOCOLUL Nr. 4 recunoscand anumite drepturi si libertati, altele decat cele deja inscrise in conventie si in primul Protocol aditional la conventie................. 184

PROTOCOLUL Nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea................. 186

PROTOCOLUL Nr. 7 ................. 188

PROTOCOLUL NR. 11 la conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie ...................... 192

TITLURILE DE ARTICOLE CARE SE INSEREAZA IN TEXTUL CONVENTIEI PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI SI A LIBERTATILOR FUNDAMENTALE SI AL PROTOCOALELOR SALE ................. 203

PACTUL INTERNATIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE SI CULTURALE, adoptat la 16 decembrie 1966 la New York ................. 205

PACTUL INTERNATIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE SI POLITICE, adoptat la 16 decembrie 1966 la New York .................215

COMENTARIU GENERAL ADOPTAT DE CATRE COMITETUL O.N.U. PENTRU DREPTURILE OMULUI, IN BAZA ARTICOLULUI 40 ALINEATUL 4 DIN PACTUL INTERNATIONAL PRIVIND DREPTURILE CIVILE SI POLITICE .................233

PROTOCOL FACULTATIV LA PACTUL INTERNATIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE SI POLITICE .................236

AL DOILEA PROTOCOL FACULTATIV LA PACTUL INTERNATIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE SI POLITICE VIZAND ABOLIREA PEDEPSEI CU MOARTEA................. 240

CONVENTIA INTERNATIONALA PRIVIND ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE RASIALA, adoptata la 21 decembrie 1965 la New York .................243

CONVENTIA PRIVIND LUPTA IMPOTRIVA DISCRIMINARII IN DOMENIUL INVATAMANTULUI, adoptata la 15 decembrie 1960 la Paris ................. 255

CONVENTIA O.I.M. (Nr.lll) PRIVIND DISCRIMINAREA IN DOMENIUL FORTEI DE MUNCA SI EXERCITARII PROFESIEI ................. 261

CONVENTIA PENTRU PREVENIREA SI REPRIMAREA CRIMEI DE GENOCID, adoptata la 9 decembrie 1948 la New York ................. 265

CONVENTIA ASUPRA IMPRESCRIPTIBILITATII CRIMELOR DE RAZBOI SI A CRIMELOR CONTRA UMANITATII, adoptata la 26 noiembrie 196S la New York .................269

CONVENTIA PENTRU REPRIMAREA TRAFICULUI CU FIINTE UMANE SI A EXPLOATARII PROSTITUTIEI SEMENILOR................. 272

CONVENTIA IMPOTRIVA TORTURII SI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAI l DEGR.ADANTE, adoptata la New Ynrk la 10 decembrie 1984 ................. 280

CONVENTIA PRIVIND STATUTUL REFUGIATILOR .................293

PROTOCOL PRIVIND STATUTUL REFUGIATILOR .................311

STATUTUL OFICIULUI INALTULUI COMISAR AL NATIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIATI, revolutia 428 (V) a Adunarii Generale din 14 decembrie 1950 .................315

ACORDUL EUROPEAN CU PRIVIRE LA TRANSFERAREA RESPONSABILITATILOR FATA DE REFUGIATI .................324

CONVENTIA ASUPRA ELIMINARII TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE FATA DE FEMEI, adoptata la 18 decembrie 1979 la New York ........................ 330

CONVENTIA ASUPRA DREPTURILOR POLITICE ALE FEMEII, adoptata la 20 decembrie 1952 la New York ................. 342

CONVENTIA INTERNATIONALA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI, adoptata la 20 noiembrie 1989 la New York ................. 345

CONVENTIA EUROPEANA PENTRU REPRIMAREA TERORISMULUI ................. 364
CONVENTIA CULTURALA EUROPEANA .................369

CONVENTIA EUROPEANA IN MATERIA ADOPTIEI DE COPII .................373

CONVENTIA PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI BIOMEDICINA ................. ...381

CARTA SOCIALA EUROPEANA - REVIZUITA .................393

PARTEA A TREIA

DREPTURILE SI LIBERTATILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI CONSACRATE IN CONSTITUTIA REPUBLICII MOLDOVA ................. 423

LISTA ACTELOR INTERNATIONALE CU CARACTER UNIVERSAL SI REGIONAL IN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI LA CARE REPUBLICA MOLDOVA ESTE PARTE................. 424

SITUATIA INSTRUMENTELOR INTERNATIONALE LA 31 august 1998 ................. 428

LISTA TEMATICA A INSTRUMENTELOR INTERNATIONALE IN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI ................. 440

TABLA DE MATERII ................. 450

 

bottom two rows menu

HOME  COINS  MAIN NEWS  EXCHANGE  PUBLICATIONS  PRICES   FORGERIES INTERESTING

GUESTBOOK  PHOTOS  LINKS

Copyright 2002-2018 Oldrich Andrysek. Contents are copyrighted but may be used with permission (scans can be downloaded if credit is given). Page created by Nick Ionascu.